Kaitstud: Erki haridustehnoloogia õpingud

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:

Rubriigid: Uncategorized

Õppematerjali koostamine

Loodud õppematerjal asub siin.
Õppematerjal on kasutamiseks bioloogia ja kunsti tunnis.

Kodutöö juhendi leiab siit.

Rubriigid: Digitaalne õppevara | Lisa kommentaar

Kaitstud: Magistritöö sissejuhatus

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:

Rubriigid: Magistritöö seminar I

Neljas teema: digitaalne õppevara nutiseadmetele

Neljas kodune ülesanne keskendub õppematerjalide koostamisele nutiseadmetele.
Antud ülesannet üritasin teha selliselt, et annaks lühidalt ülevaate sellisest rakendusest, mida veel kirjeldatud pole.

Leidsin soomlaste poolt arendatud õuesõppeks mõeldud rakenduse Seppo, mis tundus esmapilgul huvitav.Screen Shot 2017-04-03 at 20.22.05
Screen Shot 2017-04-03 at 20.29.13

Seppo töötab kõikides nutiseadmetes ja ei vaja allalaadimiseks eraldi äppi vaid töötab veebibrauseris ja ka offline’s.
Screen Shot 2017-04-03 at 20.23.11

Sisselogimisel on kaks võimalust: login as a player ( õpilane) või login as a instructor (õpetaja). Pakutakse ka trial versiooni, kus saab katsetada tasuta.
Screen Shot 2017-04-03 at 21.58.40Ma ei hakanud hetkel mängu looma, sest järjekordselt tuli luua uus kasutaja, koos paroolidega ja see tundus mulle hetkel ebavajalik. Eesmärgiks on pigem tutvustada ja suunata teisi antud rakenduse juurde.

Lühikese ülevaate rakendusest annab järgmine video:

Teiseks heitsin pilgu peale rakendusele ClassDojo

ClassDojo ei ole küll õppematerjalide koostamise rakendus, kuid ta jäi mulle silma, kui vajalik rakendus algklassiõpetajatele. ClassDojo on õpilaste käitumise juhtimise rakendus. Seda on võimalik kasutada jooksvalt tunni jooksul, jagades õpilastele punkte aktiivse või passiivse osalemise eest tunnis. Positiivne on, et rakendust saab kohandada emakeelseks ja õpetajal on võimalus ise lisada juurde valikuid, mille eest ta õpilasele punkte jaotab ja kui palju.

Samuti saab kutsuda antud rakendusega liituma ka vanemaid, et nad saaksid jälgida oma lapse edusamme koolis. Selleks saadab õpetaja kutse emailile.

Samuti saab õpetaja laiali saata 7. leheküljelise tutvustava kutse, tutvustamaks antud rakendust, kus on kirjeldatud rakenduse vaateid lapsevanemale ja õpilasele.

Rakenduse kasutamine on tasuta, seda saab siduda ka oma nutitelefoniga, et vajadusel ka ilma arvutiekraanita punkte lihtsa näpuvajutusega lisada. Logida saab sisse Google’i ja Facebooki kontoga.

Hetkel kasutatakse õpetajate poolt paberile tehtud tabeleid, kuhu märgitakse erinevaid tähiseid tunnis osalemise aktiivsuse eest. Antud rakendus aga lubab teha sama asja veebipõhiselt, mis on vajadusel kättesaadav nii lapsevanemale kui õpilasele kodus, selle põhjal saab teha statistikat nii kogu klassi kui ühe õpilase põhjal. Programmi põhi on küll ingliskeelne, kuid kõik hinnatavad tegevused saab tõlkida lihtsasti ka eestikeelseks, seeõttu on see kindlasti ka õpilastele mõistetav.

Minu katsetuse käigus loodud klass:

 

 

Lõpetuseks…..
Tasub uurida, millega tegelevad meie Põhjanaabrid: KOKOA Agency

Rubriigid: Digitaalne õppevara | 2 kommentaari

Kaitstud: Magistritöö seminar

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:

Rubriigid: Magistritöö seminar I

Kolmas teema: Veeb 2.0 vahendid digitaalse õppevara koostamiseks

Kolmanda teema kodune ülesanne: lugeda ja katsetada.

Varasemalt mul endal oli vähe kogemusi veeb 2.0 vahenditega õppematerjalide koostamises. Nüüd, seoses oma õpingutega, olen kokku puutunud mitmete ja võimalusterohkete õppematerjalide koostamise vahenditega. Üks kogemusi, mis mul enne õpinguid puudus, oli blogi pidamine. Seoses tööga, otsides erinevaid õppematerjale, olen kokku puutunud WordPress´i, mida isegi kasutan ja mille kasutamist veel jätkuvalt õpin, Blogger´i ja Weebly´i baasil loodud õppematerjalidega. Üks tore ajaveebi lehekülg, mis tehtud Weebly´s ja mis annab lühikese ülevaate kunstiajaloost on Kunstiabi. Mis mulle meeldib, et Weebly leheküljed on hästi vaadeldavad ka nutitelefonis.
Interaktiivse loomise vahenditest kasutan aktiivselt YouTube´I, sest seal leidub palju erinevaid videosid, õpetamaks erinevaid kunstitehnikaid või ülevaateid kunstiajaloost. Miinuseks on videote rohkus ja sealt just selle õige/sobiliku materjali leidmine. Väikeseks miinuseks võib pidada seda, et valdav enamus materjale on inglisekeelsed, aga siin jookseb sisse keeleõppimise roll, mis on positiivne. Vähemal määral kasutan Vimeo´t ja Slideshare´i.
Tänu sellele kodusele ülesandele olin sunnitud rohkem otsima, kas leidub veel õppematerjale, mis mõeldud kunsti õpetamisele. Leidsin mõned õppematerjalid/ abimaterjalid, millest mul aimugi polnud, mis on koostatud Prezi´s ja Quizlet´is. Huvi hakkas mulle pakkuma Quizlet, milles katsetamise eesmärgil koostasin lihtsa sõnavara ülesande värvide tundmises. Mis mulle, kui esmakordsele kasutajale meeldis, oli konto sidumine Google kontoga, mis praegusel parooliajastul ei tähenda uue salasõna meeldejätmist. Ilus, tore. Edasi selgus, et kui tahan õpetajana kasutada rohkemaid võimalusi, nt jälgida õpilaste tööprotsessi või lindistada oma häält ja õpilased saavad seda kuulata, siis ma pean kukrut kergendama, sest lisavarustus on tasuline.Capture1
Materjali koostamine Quizlet´s on lihtne ja arusaadav ning kindlasti on antud vahend suureks abiks mõistete ja sõnavara õppimisel, lisada saab ka audiofaile, et kuulata hääldust. Capture2
Meeldivaks ja huvitavaks, minu jaoks, tegi quizlet´I see, et ta pakkus mingi konkreetse teema õpetamiseks, õppimiseks ja kordamiseks erinevaid meetodeid nagu test või mäng. Capture3

Lühidalt võib öelda, et avastamist ja katsetamist on veel palju.

Rubriigid: Digitaalne õppevara | Lisa kommentaar

Teine teema: sisupakettide koostamise vahendid

Ülesandeks oli tutvuda lugemismaterjaliga “Sisupakettide koostamise vahendid”, valida SCORM sisupakettide eksportimist võimaldav autorvahend, katsetada selle abil lihtsa õppematerjali koostamist, eksportida õppematerjal SCORM sisupaketina ning importida Moodle’i kursusele.

Kuna mul puuduvad senimaani igasugused kokkupuuted SCORM sisupakettide koostamise vahenditega, siis tuli otsustada ja peaaegu pimesi valida, millist vahendit kasutada. Otsustasin Xerte Online Toolkits kasuks.
Nagu uute vahenditega ikka, olgu see kasvõi tehnika vidin, püüan hakkama saada ilma manuaalita, katseeksitus meetodil. Ka Xerte’s püüdsin hakkama saada nö oma jõududega, kuid mitte kaua. Suureks abiks oli kodutööga kaasas olev juhend, mille abiga sain parema ülevaate Xerte võimalustest.

Mulle meeldis katsetada Xerte’t ja Aja möödudes tekkis hasart erinevatest võimalustest, kuid nagu ikka, iga uue õppimine on aeganõudev.
Oma töös katsetasin, kuidas:
• Lisada teksti
• Pilte
• Erinevaid linke
• QR koodi
• YouTube’i videosid
• Slideshow’d

Samuti katsetasin, kuid ei lisanud oma õppematerjali hulka, kuidas:
• Lisada PDF file’i
• Mängu- poomine
• Mälumängu

Mis muutus tüütavaks, oli see, et iga kord, kui sai lisatud/ katsetatud uus materjal, ei töötanud PLAY nupp eelvaate režiimil, mis tähendas, et pidin kodulehel leida PLAY nupu, mis tähendas lisaliigutusi.
Muidugi sisaldab Xerte veel teisigi mitmeid erinevaid võimalusi, kuidas õppematerjali efektiivsemaks ja atraktiivsemaks muuta. Minu jaoks oli see väga motiveeriv kogemus, mistõttu ei oska ma ühtegi miinust antud vahendi kohta öelda.

Rubriigid: Digitaalne õppevara | Lisa kommentaar