Monthly Archives: oktoober 2016

Hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed õpikeskkonnad

Kolmas kodutöö… Tutvusin S. Downes’i artikliga ( E- Learning 2.0), mis on kirjutatud juba 11 aastat tagasi 2005. aastal. Enne püüdsin endale selgeks teha, mis on Web 2.0? Web 2.0 ühendab inimesi läbi info. Seal on kõik avatud diskussiooniks ja … Jätka lugemist

Rubriigid: Õpikeskkonnad ja -võrgustikud | Lisa kommentaar

Õpihaldussüsteemid

Tutvusin ajaveebipostitusega Siemens, G. (2004, 22. november). Learning Management Systems: The wrong place to start learning. Artikkel annab ülevaate kuidas inimesed õpivad, millised on LMS-i ( Learning Management Systems) nõrgad küljed ja millised omadused peaksid edukal LMS-il olema. Leitakse, et … Jätka lugemist

Rubriigid: Õpikeskkonnad ja -võrgustikud | Lisa kommentaar

Näiteid õpisüsteemidest

Seoses kunsti õpetamisega puudub mul tihe läbikäimine veebipõhiste interaktiivsete õpisüsteemidega. Meenub kokkupuude veebikeskkonnaga http://loquiz.com, kus saab kokku panna ülesannete lahendamisel ja küsimustele vastamisel põhinevaid maastikumänge, orienteerumismänge. Täpsemalt siis: õpetajad koostavad küsimusi, millele õpilased peavad leidma vastuseid, et liikuda erinevatesse punktidesse. … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7051.DT Õppedisaini alused | Lisa kommentaar

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

Esimese teema ülesandeks on tutvuda lugemismaterjali(de)ga ning koostada selle põhjal ajaveebipostitus. Kuidas mõistate õpikeskkonna mõistet? Mis mõtted tekkisid lugemismaterjalidega tutvumise järel? Millised on senised kokkupuuted e-õppe ja virtuaalsete õpikeskkondadega nii õpetaja kui õppijana? Tutvusin lähemalt artikliga „Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega“ … Jätka lugemist

Rubriigid: Õpikeskkonnad ja -võrgustikud | 1 kommentaar

Kokkuvõte kahest artiklist

“Kivike tiigis” õppedisaini mudel koosneb mitmest erinevast lainest, jadast, mis tekivad kivi viskamisel vette. M.D. Merrilli õppedisaini mudel algab probleemi või elulise ülesande lahendamisest (Whole task) . Ülesande lahendamine toimub samm sammult ja et edasi liikuda järgmise sammu juurde, peab … Jätka lugemist

Rubriigid: IFI7051.DT Õppedisaini alused | Lisa kommentaar